Switch to English version

Witamy w serwisie rekrutacyjnym Akademii Teatralnej w Warszawie

Aby wziąć udział w rekrutacji na kierunki prowadzone w Akademii Teatralnej w Warszawie lub Filii Akademii w Białymstoku należy utworzyć i aktywować w serwisie konto kandydata, a następnie w zakładce OFERTA wybrać odpowiednią rekrutację kierunkową i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wymagań wybranej rekrutacji.


UWAGA! Utworzenie i aktywowanie konta w systemie IRK lub wniesienie opłaty na konto bankowe nie stanowi zgłoszenia rekturacyjnego. Należy w zakładce OFERTA wybrać odpowiednią rekrutację kierunkową i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wymagań wybranej rekrutacji. Prawidłowo utworzone zgłoszenie rekrutacyjne jest widoczne w panelu użytkownika w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE.


Podczas tworzenia zgłoszenia należy wypełnić WSZYSTKIE wymagane formularze i je zatwierdzić. Brak danych lub brak zatwierdzenia wszystkich formularzy blokuje utworzenie zgłoszenia, co oznacza, że kandydat nie staje się uczestnikiem rekrutacji. Po utworzeniu zgłoszenia (o ile nie upłynął termin rejestracji na wybrany kierunek lub specjalność) system umożliwia dalszą edycję formularzy (np. życiorys, lista utworów) i korektę wprowadzonych danych - link dostępowy do formularza jest widoczny w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE w rubryce DODATKOWE INFORMACJE.


Przed utworzeniem zgłoszenia rekrutacyjnego należy umieścić w systemie zdjęcie legitymacyjne, ale akceptacja zdjęcia nie jest wymagana na tym etapie rekrutacji. Akceptację zdjęcia muszą uzyskać osoby przyjęte na studia.


Osoby niepełnolenie, nieposiadające dowodu osobistego lub paszportu proszone są, ze względów na ograniczenia techniczne, o wpisywanie w rubryce DODATKOWE DANE OSOBOWE danych legitymacji szkolnej z zaznaczoną opcją "dowód osobisty".


Kandydat - tegoroczny maturzysta/absolwent ma możliwość przystąpienia do rekrutacji na wybrany kierunek studiów (oraz specjalność) przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów. Numer i datę uzyskanego świadectwa lub dyplomu może uzupełnić w systemie po uzyskaniu wyników.
Zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do matury dla tegorocznego maturzysty należy załączyć podczas tworzenia zgłoszenia rekrutacyjnego po wybraniu kierunku w zakładce OFRETA.


Na przełomie począwszy od drugiej połowy kwietnia 2024 zostaną uruchomione następujące rekrutacje na rok akademicki 2023/24:


UWAGA!! Terminy otwarcia poszczególnych naborów zostaną opublikowane na stronach informacyjnych uczelni: at.edu.pl oraz atb.edu.pl


Ważne: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie przez kandydata na osobistym koncie rejestracyjnym pól formularzy danych, za ich niewypełnienie, podanie nieprawdziwych danych czy niezałączenie wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji na dany kierunek studiów (i specjalność).


Aby utworzyć konto lub zalogować się do serwisu skorzystaj z poniższego linku.