• zaloguj się
  • utwórz konto

Filia Białystok, Aktorstwo teatru lalek

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Białystok, Aktorstwo, spec. aktorstwo teatru lalek

Szczegóły
Kod FB.ATL.1818
Jednostka organizacyjna Filia w Białymstoku
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Czas trwania 5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej FB@rekrutacja.at.edu.pl
Adres WWW http://atb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Świadectwa maturalne
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (22.04.2024 00:00 – 23.06.2024 23:59)

 

Dzień dobry, cieszymy się, że są Państwo zainteresowani rekrutacją na kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku. Poniżej prezentujemy wszystkie potrzebne informacje oraz pomocne linki.

Egzaminy wstępne odbędą się w terminie: 04 – 11.07.2024.

Rekrutacja będzie wymagała zgromadzenia wszystkich danych i potwierdzenia zgłoszenia. Samo dodanie płatności i wypełnienie formularzy bez potwierdzenia zgłoszenia sprawi, że zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

 

*Aby przystąpić do egzaminów wstępnych w roku 2024 na kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek, osoba kandydująca powinna w terminie: od 22.04 – 23.06.2024:

-wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

-uzupełnić wszystkie wymagane w systemie dokumenty

-załączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne

-uiścić opłatę za egzamin na specjalność aktorstwo teatru lalek (150 zł) i zamieścić w IRK potwierdzenie przelewu

Nr konta: 44 1090 2590 0000 0001 5779 5119

Prosimy zwrócić uwagę na dane przelewu.

TUTUŁ PRZELEWU: ATL, [imię i nazwisko], [numer id]

-ATL – to oznaczenie specjalności aktorstwo teatru lalek

-numer id – indywidualny numer osoby kandydującej, w systemie rekrutacji widoczny na stronie MOJE KONTO w sekcji DANE IDENTYFIKACYJNE

-umieścić pełen przygotowany przez osobę kandydującą repertuar, listę utworów, do wszystkich etapów

-umieścić linki do nagrań wszystkich tekstów z repertuaru oraz link do wizytówki osoby kandydującej

UWAGA: Linki powinny być zamieszczone na prywatnym koncie Youtube osoby kandydującej.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na to, aby każde nagranie opublikowane było w trybie widoczności jako film NIEPUBLICZNY.

UWAGA! Nie  przyjmujemy dokumentów przesłanych pocztą lub dostarczonych do Biura Obsługi Toku Studiów.

 

SKŁADANIE PLIKÓW EGZAMINACYJNYCH

1.    Wizytówka w formie wideo, w planie bliskim z nagraniem kilku słów na swój temat (imię i nazwisko, krótki życiorys, zainteresowania itp.) ze wskazaniem dwóch utworów spośród przesłanych jako zgłoszenie do I etapu. Maksymalny czas trwania wizytówki: 60 sek.

 

2.   Przygotowane przez siebie utwory (* oznacza utwór nieobowiązkowy):

 proza klasyczna

 proza współczesna

 wiersz klasyczny

 wiersz współczesny

dowolny utwór

utwór dodatkowy*

piosenka w języku polskim

piosenka ludowa bez podkładu muzycznego

piosenka w języku obcym innym niż angielski*

każdy w osobnym, podpisanym pliku (w podpisie pliku powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko osoby kandydującej oraz autor i tytuł utworu).

 

3.     Teksty utworów i piosenek w formacie pdf.

Nagranie interpretacji utworów powinno być w pozycji stojącej, w dowolnej zamkniętej przestrzeni w planie ogólnym, tak aby można było zobaczyć całą postać lub w zbliżeniu. Prosimy o samodzielną decyzję, jaki kadr zostanie zastosowany w danym utworze. Piosenkę wykonujemy bez choreografii.

Każdy utwór powinien być nagrany w osobnym filmie, jako jedno ujęcie! Nagranie nie może być w żaden sposób montowane i modyfikowane. Każdy z filmów powinien być nagrany jednym statycznym ujęciem, kamerą lub smartfonem. Każdy plik filmowy powinien być podpisany oraz umieszczony w odpowiednim miejscu w IRK.

Utwory powinny prezentować jak najlepiej warunki sceniczne i możliwości wokalne. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby utwory były zróżnicowane w treści i nastroju.

Wymagania techniczne:

Nagranie z tylnej kamery telefonu komórkowego lub z kamery cyfrowej

Proporcje obrazu: 16:9 w układzie poziomym

Rozdzielczość obrazu: nie mniejsza niż 720p (1280×720)

Klatka – 25 lub 30 klatek na sekundę

Format: MPEG-4 lub MOV

Kodek: H.264 lub H.265z

Prosimy o dokładne sprawdzenie jakości technicznej nagrań przed umieszczeniem ich w folderze.

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych, jest poprawna rejestracja w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK) do 23.06.2024 do godz. 23:59 oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

 

PRZEBIEG EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

ETAP 0 03.07.2024 – rozmowa kwalifikacyjna – dotyczy tylko kandydatów_ek cudzoziemców_ek*. Celem rozmowy jest potwierdzenie przygotowania oraz stopnia znajomości języka pozwalających na podjęcie studiów w języku polskim na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek. Kandydat zobowiązany jest do zabezpieczenia sobie możliwości połączenia online w ustalonym wcześniej przez Biuro Obsługi Toku Studiów terminie w harmonogramie egzaminów wstępnych. Rozmowa odbywa się za pośrednictwem usługi Teams na platformie Microsoft365.

Po uzyskaniu potwierdzenia, kandydaci cudzoziemcy przystępują do kolejnych etapów egzaminu wstępnego.

ETAP I 04.07.2024 – eliminacje wstępne (obejmują sprawdzian z podstawowych predyspozycji aktorskich).

Osoba kandydująca spośród minimum 5 utworów przygotowanych wcześniej wybiera 2 (proza, wiersz) oraz piosenkę do oceny. Osoba kandydująca jest oceniana w skali dwustopniowej: dostateczny (dst.) lub niedostateczny (ndst.). Uzyskanie czterech pozytywnych ocen (dst.) z wymowy, głosu, interpretacji i umuzykalnienia kwalifikuje osobę kandydującą do ETAPU II egzaminu.

W rekrutacji na rok 2024/25 pierwszy etap odbywa się na podstawie przesłanych przez kandydatów nagrań wideo.

UWAGA! Wyniki ETAPU I będą dostępne w późnych godzinach wieczornych 04.07.2024 w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

ETAP II 05.07.2024– egzamin teoretyczny – odbędzie się w formie online; osoby które przejdą do II etapu są zobowiązane do zabezpieczenia sobie możliwości połączenia online w ustalonym wcześniej przez Biuro Obsługi Toku Studiów terminie w harmonogramie egzaminów wstępnych. Połączenie odbywać się będzie w usłudze TEAMS na platformie Microsoft 365.

Egzamin dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym. Punktowane są cztery zagadnienia:

teatr wśród sztuk 0 – 5 pkt.

dramat polski i powszechny 0 – 5 pkt.

wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 – 5 pkt.

forma i logika wypowiedzi 0 – 5 pkt.

Uzyskanie minimum 12 punktów kwalifikuje osobę kandydującą do ETAPU III.

UWAGA! Osoby kandydujące, które dostaną się do II etapu poza wiedzą ogólną dotyczącą teatru, dramatu i życia społeczno-kulturalnego powinny wykazać się także wiedzą specjalistyczną, wynikającą z kierunku podejmowanych studiów. Wymagana jest zatem znajomość teatrów lalek w Polsce, w tym:

– nazw i siedzib instytucjonalnych teatrów lalek, zwłaszcza znajdujących się w regionie (województwie), z którego pochodzi osoba kandydująca;

  repertuar lalkowy z ostatniego sezonu (tytuł, reżyser_ka, scenograf_ka, opinie w recenzjach i artykułach).

Ponadto osoba kandydująca powinna wykazać się orientacją na temat innych specjalistycznych wydarzeń kulturalnych w swoim regionie (województwie), w tym festiwali i przeglądów teatrów lalek, teatrów ożywionej formy, teatrów dla dzieci, itp.

  LISTA LEKTUR:

– dramaty wpisane na listę lektur obowiązkowych i uzupełniających poziomów podstawowego i rozszerzonego dla liceów i techników

– bieżące numery czasopism „Teatr Lalek”, „Teatr”

– rozdział: „Teatr lalek” [w:] „Słownik wiedzy o teatrze”, Dariusz Kosiński (i in.), Park Edukacja, Bielsko-Biała 2005 (lub wydania późniejsze).

– hasła: „Marioneta i aktor”, „Maska”, „Przedmiot”, „Teatr plastyczny”, „Teatr przedmiotu” [w:] „Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2002.

– hasła: „Jawajka”, „Kukła”, „Lalka teatralna”, „Marionetka”, „Maska”, „Pacynka”, „Teatr cieni”, „Teatr lalek” [w:] Bożena Frankowska, „Encyklopedia teatru polskiego”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

PORTALE INTERNETOWE:

– www.e-teatr.pl

- www.teatrlalek-pismo.pl

- www.teatr-pismo.pl

 

UWAGA! Wszystkie osoby kandydujące, które przejdą do III etapu OBOWIĄZKOWO biorą udział w stacjonarnych warsztatach: rytmiczno-ruchowych oraz przedmiotowych dnia 07.07.2024.

Do udziału w warsztatach oraz na egzamin praktyczny zaleca się wygodny strój sportowy i lekkie buty sportowe.

 

ETAP III 8-10.07.2024 – egzamin praktyczny, stacjonarnie.

Egzamin praktyczny podzielony jest na trzy części: rytmiczno-ruchową, z zakresu zadań aktorskich z przedmiotem oraz aktorską.

W części rytmiczno-ruchowej punktowana jest:

sprawność fizyczna 0 – 10 pkt.

sprawność taneczno-rytmiczna 0 – 10 pkt.

Osoba kandydująca może uzyskać max. 20 pkt.

W części dotyczącej zadań aktorskich z przedmiotem punktowane są:

zdolności animacyjne 0 – 10 pkt.

etiuda z przedmiotem 0 – 10 pkt.

Osoba kandydująca może uzyskać max. 20 pkt.

W części aktorskiej punktowana jest:

interpretacja prozy 0 – 20 pkt.

interpretacja wiersza 0 – 20 pkt.

etiuda aktorska 0 – 20 pkt.

głos 0 – 10 pkt.

wymowa 0 – 10 pkt.

umuzykalnienie 0 – 10 pkt.

Osoba kandydująca może uzyskać max. 90 pkt.

Osoba kandydująca podczas pełnego procesu rekrutacji ma szansę uzyskania maksymalnie 160 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

za egzamin teoretyczny – max. 20 pkt.,

za egzamin praktyczny – max. 130 pkt.,

za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.

W ETAPIE III egzaminu osoby kandydujące ze „starą maturą” przystępują do testu z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10), egzamin z języka obcego należy zdać na poziomie minimum 30%.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez osobę kandydującą z egzaminu teoretycznego, praktycznego i języka obcego.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ „TECZKA”

UWAGA: Osoby kandydujące, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów, będą zobowiązane dostarczyć oryginały wymienionych w podaniu dokumentów i załączników (z wyjątkiem potwierdzenia przelewu) wraz z deklaracją o podjęciu studiów do Biura Obsługi Toku Studiów tuż po zakończeniu rekrutacji.

-podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez osobę kandydującą wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów,

-oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną  notarialnie kopię tego świadectwa (zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych maturzystów);   kandydaci_tki polscy_kie z międzynarodową maturą – dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym),

-aktualne 2 fotografie w wersji papierowej w formacie legitymacyjnym,

Ewentualnie:

-dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie,

-certyfikat z języka.

 

CZĘSTO POPEŁNIANE BŁĘDY

Brak czytania ze zrozumieniem informacji zamieszczonych w IRK, przewodniku oraz na stronie internetowej.

Niepilnowanie terminów komunikowanych w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Nieodbieranie e-maila z wiadomościami od nas.

Umieszczanie w Internetowej Rejestracji Kandydatów dokumentów w formatach innych niż PDF.

Niewpisanie numeru kandydata i specjalności, na którą się zdaje na przelewie bankowym.

Wgrywanie do Internetowej Rejestracji Kandydatów print screenu ekranu zamiast wymaganego potwierdzenia przelewu (pobiera się go ze strony banku w formacie PDF).

Wgrywanie do Internetowej Rejestracji Kandydatów świadectwa ukończenia szkoły zamiast świadectwa dojrzałości (świadectwa maturalnego). 

DOSTĘPNOŚĆ

Zalecamy zapoznanie się z „Deklaracją dostępności” systemu IRK. W przypadku stwierdzenia istotnych problemów z dostępnością, należy skontaktować się z koordynatorką dostępności Akademii (adres mailowy: dostepnosc[at]e-at.edu.pl, inne formy kontaktu opisane zostały na stronie Akademii: Deklaracja Dostępności – Akademia Teatralna (atb.edu.pl)) w celu przygotowania alternatywnej metody dostępu do procesu rekrutacji lub niezbędnego wsparcia, zgodnie z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej (art. 7) oraz ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (art. 6 i 7). Aby nasze wsparcie mogło być skuteczne, prosimy o kontakt nie później niż na 10 dni przed zamknięciem systemu IRK. 


Zasady prezentacji wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK

Kandydat uczestniczy w kolejnych etapach egzaminów wstępnych. W ramach zgłoszenia należy wybrać wszystkie etapy Etap I-III.

Sposób prezentacji wyników etapowych:

  •  Etap I

0 - brak wyniku lub wynik nierozstrzygający

1 - ocena dostateczna - wynik pozytywny, promocja do kolejnego etapu 

-1 - ocena niedostateczna - wynik negatywny brak promocji do kolejnego etapu.

-13 - dyskwalifikacja ze względów formalnych dotyczących zgłoszenia lub braku uczestnictwa w egzaminach.

  • Etap II - sumaryczna ocena z egzaminu teoretycznego - uzyskanie minimum 12 pkt kwalifikuje do Etapu III 
  • Etap III - sumaryczna ocena egzaminu teoretycznego, praktycznego i języka obcego

Sposób prezentacji wyniku ogólnego - podsumowania kwalifikacji:

0 - brak wyniku lub wynik nierozstrzygający

-1,-2 - kwalifikacja negatywna, na Etapach I-II brak dopuszczenia do Etapu III końcowego 

-13 - dyskwalifikacja ze względów formalnych dotyczących zgłoszenia lub braku uczestnictwa w egzaminach.

Dla osób zakwalifikowanych do Etapu III - wynik kwalifikacji prezentuje sumaryczną punktację otrzymaną w procesie rekrutacji.